Các nhà vô địch DOTA 2 thế giới sẽ làm gì với tiền thưởng cá nhân tới 84 tỷ đồng?

Các nhà vô địch DOTA 2 thế giới sẽ làm gì với tiền thưởng cá nhân tới 84 tỷ đồng?

Mới nhất

Góp ý bài viết

Phần có dấu (*) là thông tin bắt buộc